Prečišćavanje kamenca iz vode

Filteri za prečišćavanje kamenca

OMEKŠIVAČ VODE KRISTAL 18 - Jedinstven srednji omekšivač za vodu najčešće korišćen za manje stanove ili poslovne objekte poput štamparija, pekara, ili za omekšavanje vode za kotlove. Takođe idealan za predtretmane reverzne osmoze ili druge konfiguracije za hemijsku pripremu vode. Uzan a visok, savršen za ugradnju na mestima koje nemaju dovoljno slobodnog prostora.

Aparat za omekšavanje vode KRISTAL 18 radi u automatskom modu sa upravljačkim ventiliom tipa RX. U uređaju se nalazi filtracioni medij (jonoizmenjivačka masa) koji Kalcijum i Magnezijum karbonate prevodi u Natrijum i na taj način onemogućava formiranje kamenca. Životni vek smole je 3 do 10 godina.

Preporučuje se porodicama sa manjom potrošnjom vode (10-15 m3 mesečno), odnosno porodicama koje žive na lokacijama gde je index tvrdoće nešto niži - između 10 i 12 ˘dH.

 KRISTAL 18

Dovoljan za petočlanu porodicu

dimenzije 225 x 440 h=1330 (mm)  kolona 8 x 44"
zapremina kolone 23,6 litara
zapremina jonoizmenjivačke mase: 18 litara
dovod i odvod (priljučci) 3/4" ili 1"  kanalizacioni priključak: 1/2"
napajanje 220V 50hZ
kapacitet 100 dH/m3  radni protok 1.8-2.5 m3/h
maximalni protok (peak flow) 2 m3/h
potrošnja NaCL po pregeneraciji 3-5kg
potrošnja H2O po regenraciji 140 litara
 


Za razliku od kabinet omekšivača vode, MONOSTAND serija ima daleko više modela, odnosno veći izbor različitih kapaciteta kao i mogućnost proširenja konfiguracije.