Mehanički filteri za vodu

mehanicki filteri za vodu

Mehanički filteri za vodu mogu biti samostalni ili deo konfiguracije za tretman vode odnosno prečišćavanje vode. Mehanička filtracija vode se bira na osnovu zadatog protoka i finoće-rezolucije na lokaciji.

Pod pojmom mehanička filtracija vode podrazumeva se uklanjanje čestica iz vode većih od 1 mikron. Ovakav tretman vode može biti samostalan ili može biti deo sistema za hemijsku pripremu vode.

Tretman vode u bilo kojoj varijanti zahteva odstranjivanje disperzija odnosno svih čestica poput peska ili koloida koji mogu smetati u kasnijim fazama pripreme vode

Kućišta mehaničkih filtera mogu biti u nekoliko dimenzija, i sa različitim ulošcima primerenim lokaciji odnosno nameni prečišćene vode.

Mehanička filtracija se uveliko koristi kao jedini način prečišćavanja vode u slučajevima kada za drugim tretmanima nema potrebe. Čest je primer ugradnje jednog ili više  BIG BLUE filtera na ulaz objekta, ili neka od Cintropur konfiguracija za mehaničko prečišćavanje vode.

 

Mehanička filtracija kao predtretman za hemijsku pripremu vode

Mehanički BIG BLUE filteri za vodu, kao i bilo koji drugi tip filtera može se upariti rednom ili paralelnom vezom da bi se dobio precizniji stepen filtracije odnosno veći protok. Big Blue kućišta visine 20 mikrona obično imaju portove (ulaz/izlaz) 1inch (1 col) ili 6/4. Tamo gde je neophodno obezbediti veliki dotok vode preporučuje se paralelna veza. 

Magistralni mehanički filteri za vodu namenjen većim potrošačima poput cele kuće ili kao predfilter za hemijski tretman vode. Najčešće korišćen model je 20 inch, fine ispune od 1µm pa naviše, sve do "grubih" od 100, 150 ili 300 µm. POstoji mnogo proizvođača ali su Big Blue filteri standardizovani tako da nema problema sa kompatibilitetom. Postoje izvedbi sa priključcima od ¾, 1, 1½ cola i tako dalje.

Cintropur samoperivi filteri velikog protoka

Mehanički filteri za vodu velikog kapaciteta za industrijsku ili komercijalnu namenu sa ili bez automatskog ventila za ispiranje sa kontaktnim portovima 2 odnosno 3 cola, sa "vrećastom" ispunom i ventilom za ispiranje zadržanih nečistoća u sifon Belgijskog proizvođača Cintropur je Hydrolux-ov apsolutni favorit kada su u pitanju mehanički tretmani vode kapaciteta do 35 m3/h. CINTROPUR filteri za vodu su u potpunosti napravljeni od najkvalitetnijih sintetičkih materijala. Idealni su za upotrebu u industriji hrane i pića. U CINTROPUR-u se menja tok tečnosti, i uz pomoć centrifugalne sile primoravaju veće čestice da se talože u donjem delu kućišta, a tečnost filtrira u zavisnosti od finoće izabrane filterske vreće.

Mehanički filteri za vodu srednjeg protoka

Mehanička filtracija vode je jedan od osnovnih vidova filtracije vode. Bilo da je samostalna odnosno jedini vid filtracije, ili je deo većeg sistema za prepremu vode, mehanički filteri za vodu su segment bez koga ni jedan tretman vode ne može da funkcioniše. Grupe mehaničkih filtera za vodu imaju različite veličine priključaka i stupnjeve filtracije s manualnim ili automatskim, samostalnim čišćenjem. Sa takvim se karakteristikama ovi mehanički filteri mogu ugraditi i primeniti u gotovo svim situacijama. U domaćinstvima su ovi filteri najprimereniji za filtriranje vode radi zaštite ventila, slavina, bojlera, veš mašina i instalacije.

Atlas Hydra M - samoperivi filter za mehaničke nečistoće

Svi ozbiljniji mehanički filteri za vodu imaju manometar na ulazu odnosno na izlazu, pomoću kojih se meri zaprljanost filtera. Kada je uložak čist, razlika u pritisku (pressure drop) je relativno mala - zanemarljiva. U toku eksploatacije filterska ispuna se prlja, odnosno zapušava pore filtracione medije, i pre ili kasnije stvara barijeru kroz koju voda ne može da prođe. Ovo rezultira padom pritiska na izlazu, a jednostavnim upoređivanjem razlike u očitavanju na ulazu i izlazu procenjujemo kada je vreme za čišćenje odnosno zamenu filterske ispune.

Atlas Hydra-M je naš izbor kada su u pitanju zadržavanja krupnijih nečistoća, izrađen je od najkavlitetnijih "Food-Grade" materijala, fantastične završne obrade, i ima jako dug vek trajanja.

Za mehaničku filtraciju nešto većeg kapaciteta i finije rezolucije, pogledaajte Cintropur NW-25.


Filteri su u potpunosti napravljeni od najkvalitetnijih sintetičkih materijala. Idealni su za upotrebu u industriji hrane i pića. U kućištu se menja tok tečnosti, i uz pomoć centrifugalne sile primoravaju veće čestice da se talože u donjem delu kućišta, a tečnost filtrira u zavisnosti od finoće izabrane filterske vreće.

Mehanička filtracija vode 20 inch @ 3/4 cola ili 1 col

Komercijalni mehanički filteri serije 20" se sve ređe koriste u aplikacijama, iz razloga što se na tržištu pojavilo dosta novih proizvoda koji "pokrivaju" protoke kojima je ova klasa mehaničkih filtera bila namenjena.

Mehanički filteri dimenzija 20" x 2,5" koriste se u komercijalnim konfiguracijama reverzne osmoze, kao samostalni mehanički filteri ili kao predfilteri za neku drugu vrstu pripreme vode. Identični su kao i filteri 10", ali duplo "višlji", odnosno duplo većeg kapaciteta.

Automatski mehanički filteri - Industrijska klasa

Industrijski mehanički filteri za vodu se mogu naći u raznim varijantama i različitih protoka (npr. DN 500 - 650 m3 / h).

Postoje sistemi sa vrećastim ispunama, sa različitim nivoima filtracije i različitih nominalnih protoka odnosno kapaciteta. Za ispiranje odnosno čišćenje ovakvih sistema postoji nekoliko metoda, od ručne (prekida se dotok vode odnosno aktivira se by-pass), poluautomatske sa kontraispiranjem, pa sve do automatske opcije kontrolisane preko interneta.

Neki od najzastupljenijih proizvođača su PROMEINET, DANGO & DIENTHAL, JUDO..