Problemi sa vodom u svakodnevnoj upotrebi

Problemi sa vodom u svakodnevnoj - kućnoj upotrebi

U većini slučajeva svaka vrsta izvorske vode, bunarske vode, kišnice ili bilo kog drugog porekla, iz razloga što nije tretirana u gradskom vodovodu u sebi sadrži niz primesa opasnih po zdravlje. Najčešće je prisustvo velike količine Kalcijum/Magnezijum karbonata (tvrdoća vode), zatim Gvožđe i Mangan, Amonijak u bilo kojoj formi (NH3, NH4), Nitrati i Nitriti (NO3, NO4), Arsen, Živa, visok nivo organskih materija (potrošnja KMnO4), biološka zagađenja (razne vrste bakterija poput koliformne, koliformne fekalnog porekla, pseudo, aerobne mezofilne, Ešerihija Koli itd), blato-mulj i mnoge druge supstance. Oprema za prečišćavanje vode se konfiguriše na osnovu fizičko/hemijske i bakteriološke analize vode odrađene u sertifikovanoj laboratotiji. Da bi se pravilno dimenzionisala oprema za tretman vode, neophodno je znati nekoliko dodatnih parametara: potrošnju vode na sat/dnevnu/mesečnu, namenu vode (kućna, komercijalna, industrijska, namenska), i tehničke mogućnosti za instalaciju opreme (prečnik cevi, pritisak, pozicija itd.).


Osnovno što treba da znamo je kojeg je porekla voda - gradska ili bunarska. Druga neophodna informacija je namena vode - priprema vode za piće ili tehnička voda. U preko 95% slučajeva zagađenja su kompleksna, sa nekoliko uzročno-posledičnih indikacija. Za bilo kakav ozbiljan pristup filtraciji ovakve vode neophodno je uraditi kvalitetnu HEMIJSKU i MIKROBIOLOŠKU analizu uzorka. Za ovakve potrebe HYDROLUX preporučuje odlazak u specijalizovanu laboratoriju, npr. Gradski Zavod za javno zdravlje.


Problemi sa vodom u profesionalnoj - komercijalnoj upotrebi

U industrijskoj odnosno komercijalnoj sferi, voda često pravi veće probleme nego u kućnim uslovima. Neretko je zahtev za kvalitet vode u pojedinim procesima daleko zahtevniji od propisa koji određuju kvalitet vode za piće. Prehrambena industrija kao i industrija alkoholnih pića i sokova često zahtevaju potpuno demineralizovanu vodu, kod pojedinih metalnih idustrija kao i u mnogim proizvodnim pogonima za finalno pranje proizvoda neophodna je omekšana voda a u laboratorijama i medicinskim ustanovama zatevi su još rigorozniji.


Hemijska priprema vode odnosno tretman vode za industrijsku namenu u velikom broju slučajeva podrazumeva konfigurisanje opreme u skladu sa zahtevima klijenta. Pored osnovnih informacija, ponekad je neophodno uraditi detaljniju analizu vode na osnovu koje se izrađuje projekat za tretmane vode. Bilo da je u pitanju tvrdoća vode, kiseonik koji potpomaže oksidaciju, pH, mikrobiološka zagađenja ili visoka koncentracija Gvožđa Fe, neophodno je sagledati i poziciju za ugradnju, željeni kapacitet, troškove u eksploataciji i ostale tehničko-ekonomske parametre da bi se klijentu ponudilo najoptimalnije rešenje.


Najčešći problemi sa vodom