Hydrolux Filteri Za Vodu - kućni filteri za vodu

Osnovni princip rada filter za vodu HYDROLUX zasniva se isključivo na procesu mehaničkog prečišćavanja vode. Voda iz vodovodne mreže ulazi u aparat za vodu-u prvi filter sa polipropilenskom membranom (5 mikrona), koji mehaničkim putem odstranjuje zemlju, blato, krupniji i sitniji pesak i druge nečistoće rastvorive u vodi veće od 5 mikrona. Zatim voda ide u drugi filter - tip "Carbon" sa aktivni ugalj visokog kvaliteta, koji hemijskim putem apsorbuje hlor, hlor-fenol, organske materije isl.. Nakon toga voda ulazi u treći filter - tip PX-01. Iz trećeg filtera voda ulazi u glavni filter-membranu (osmoza vode-reverzna osmoza, REVERZIBILNA-REVERZNA OSMOZA). Usled delovanja pritiska vode, osmotska membrana čisti vodu od jedinjenja soli, teških metala, virusa, bakterija i ostalih nečistoća većih od 0,0005 mikrona. Iz glavnog filtera prečišćena voda, dotokom regulisanim sa automatskim stop ventilom, ulazi u rezervoar pod pritiskom. Pritiskom na posebno instalisanoj slavini voda iz rezervoara ide u krajnji ugljeni- filter (Post filter), koji poboljšava ukus vode za piće, pre direktnog konzumiranja, sa posebne slavinice. Odstranjena nečistoća u formi tzv. prljave vode ističe iz filtera posebnim priključkom na sifon u kanalizaciju.

RO Tradicional je petostepeni filter sa dodatim mineralizatorom kao post filterom. Koristi se za prečišćavanje gradske / bunarske vode, u idalnim uslovima u stanju je da preradi do 200L vode za 24 časa. Ugrađuje sa (najčešće) ispod sudopere, međutim samo pozicioniranje zavisi od slobodnog prostora na mestu ugradnje; kako je sistem modularan može se postaviti bilo gde. Radi na gradski pritisak - ne troši struju.

Situacije u kojima vam možemo pomoći:

  1. Maksimalna količina filtriranja: 5-10 l filtrirane vode za piće na sat, pri optimalnim uslovima.;
  2. Reverzna osmoza poliamide TFC 50 GPD 1812-50.;
  3. Minimalni pritisak vode: 3,50 BAR;
  4. Maksimalni pritisak vode: 5,00 BAR;
  5. Maksimalna količina topivih materija u vodi: 2000 mg/l.;
  6. Nivelacija rastvorivih materija u vodi: 85-100 %.

Svi petostepeni RO filteri za vodu slični su na prvi pogled, ali samo na prvi pogled. Ovaj koncept filtera najpopularniji je zbog svoje cene, kompatibilnosti zamenskih elemenata kao i zbog jednostavnosti konstrukcije, ali da bi i dalje održao svoju konkurentnost, mora ima vrhunski kvalitet, pouzdanost i performanse, da bi mogao da parira naprednijim i modernijim filtracionim sistemima.

Isporuka i ugradnj do 50km od Beograda se ne naplaćuje.

Detaljnije
KABINET ILI KOMPAKT OMEKŠIVAČI VODE - DIGITALNI APARATI ZA OMEKŠAVANjE VODE!

KRISTAL 08 - mali aparat za prečišćavanje vode od kamenca odlikuju niska cena, savršeni gabariti i krajnje jednostavna upotreba. Jonoizmenjivačka smola koja čini aktivnu ispunu kolone zapremine 8 litara automatski se regeneriše po izcrpljenom kapacitetu, a korisnik jednino treba da vodi računa da u kućištu ima dovoljno tabletirane soli. Namenjen za jednu prostoriju (npr. kupatilo).

Kristal 08

Omekšivač vode EXCALIBUR 25 - ubedljivo najlepši kabinet na našem tržištu. Izuzetno visok kvalitet materijala i fantastična završna obrada. Itaijanska proizvodnja. Namenjen za kućnu i komercijalnu upotrebu.

Excalibur 25

OMEKŠIVAČ VODE KRISTAL 18 - kompaktan srednji omekšivač savršenih dimenzija za ugradnju u bilo koji prostor, zauzima malo mesta a "SLIM" proporcije dozvoljavaju da ga "zavučemo" na razna mesta. Takođe idealan za predtretmane reverzne osmoze ili druge konfiguracije za hemijsku pripremu vode.

Kristal 18

Postoje situacije gde kabinet omekšivači vode jednostavno nemaju dovoljan kapacitet, odnosno ne mogu da obezbede adekvatan protok vode. U takvim slučajevima najčešće se koriste veći uređaji, bilo da su MONOSTAND ili DUPLEX konfiguracije.

Omekšavanje vode uređajem MONOSTAND 1035 se preporučuje domaćinstvima sa indexom tvrdoće vode 10-12dH, ili u domaćinstvima sa manjom potrošnjom vode (do 13m3 mesečno). Takođe se često koristi u manjim aplikacijama za hemijsku pripremu vode. Ovakvim aparatom, sa ispunom posebne jonoizmenjivačke smole, moguće su različite opcije za hemijski tretman vode.

Za razliku od standardne opreme za omekšavanje vode, bilo da je u pitanju kabinet omekšivač vode ili "old school" verzija, postoje i duplex opcije. Suštinska razlika između standardnog i duplex omekšivača vode je u tome što kada dođe vreme za regeneaciju jonoizmenjivačke smole u "single" koloni protok vode se ne zaustavlja, odnosno tvrda (netretirana) voda ne ide u potrošnju - što bi bio slučaj sa standardnom opremom. Aktivira se druga kolona i isporučuje omekšanu vodu dok se prva regeneriše i ulazi u "stand-by" mod do trenutka kada preuzima proces na sebe.