Komercijalna reverzna osmoza

RO Merlin, General Electric USA

Sistem za filtraciju vode GE MERLIN baziran je na tehnologiji reverzne osmoze. Uređaj je tehnički usavršen za profesionalnu i kućnu pripremu vode. Proizvod je savršeno čista voda oslobođena svih štetnih nečoistoća, sa minimalnom kolčinom primesa, higijenski ispravna u skladu sa svim svetskim standardima za pijaću vodu.

Konfiguracija sadrži karbonski pred-filter koji uklanja pesak, nečistoće, mulj, tragove rđe, sedimentne čestice i hlor iz napojne vode pre nego što voda dođe do membrana reverzne osmoze. Voda pod pritiskom zatim prolazi kroz polupropustljive membrane gde se uklanja 99.8% minerala i sve prisutne rastvorene štetne materije.

Post-filter finalno osigurava besprekoran miris i ukus dobijene vode.


Prečišćena voda izlazi na slavinu, a odstranjeni minerali i nečistoće se izbacuju odvodom. Uređaj se u praksi pokazao kao izuzetno efikasan i dugoročno pouzdan, a jedna od najvećih prednosti je mogućnost uklanjanje povišenog sadržaja arsena iz vode. Koncentracije arsena, barijuma, kadmijuma, hroma (VI), hroma (III), bakra, fluora, žive, nitrata, nitrita, radijuma 226/228, selena i TDS-a u napojnoj vodi su na izlazu iz sistema umanjene i do 99,8 % i nalaze se u okviru granica dozvoljenih prema NSF/ANSI 58, ili ispod njih.

Specifikacije performansi sistema (na 3.4 bar, 25°C, 750 mg/l NaCl, 33 % Učinak)

Prosečan protok permeata 2.84 l/min ili oko 4 096 l/dnevno
Prosečno uklanjanje TDS NaCl 95%
Protok permeata MIN: 1.90 l/min MAX: 3.78 l/min
Uklanjanje TDS NaCl MIN: 90% MAX: 99%
Protok koncentrata MAX: 3.80 l/min MAX: 7.56 l/min

Dimenzije sistema

Karbonski predfilter 17.0“ x 2.9“
Karbonski predfilter 3.75 GPM       (14.2 LPM)
Broj RO membrana 2
RO membrana / kom 18.75" x 3.16"
RO membrana / kom 0.375 GPM     (1.42 LPM)
Visina 43.3 cm
Dužina 51.7 cm
Širina 24.6 cm

Operativni radni parametri:

Ulazni parametri Max. Min.
Pritisak 2.76 bar 5.52 bar
Temperatura 4.44 °C 37.78 °C
TDS 50 mg/l 2000 mg/l
Tvrdoća 0 171 mg/l
Hlor 0 1.0 mg/l
Gvožđe 0 0.3 mg/l
Mangan 0 0.1 mg/l

Dimenzije prateće opreme (creva i fitinzi)

Crevo napojne vode 1.22 m ,1/2“, bele boje
Crevo za odvod koncentrata 1.22 m ,3/8“, crne boje
Crevo za izlaz permeata 1.22 m ,3/8“, plave boje
Crevo za drenažu 0.91 m ,1/2“, crvene boje
Konekcija za drenažu 1/2“
Karbonski post-filter 3/8“, brza veza
Konekcija napojne vode (opcija 1) 3/8“ x 3/8“ x 1/2“ T-komad
Konekcija napojne vode (opcija 2) 1/2“ x 1/2“ x 1/2“ T-komad

Reverzibilna osmoza, osmoza vode

Reverzna osmoza je proces koji se odvija pod relativno visokim pritiskom usled čijeg dejstva dolazi do razdvajanja koncentrovanog rastvora  sa jedne strane i čiste vode koja dolazi sa druge. Kada govorimo o vodi koncentrat su rastopljene materije koje se nalaze u njoj a rastvarač (permeat) je čista voda. Kao rezultat tretiranja vode postupkom reverzne osmoze dobijamo čistu i otpadnu vodu, u različitim odnosima. Reverzna osmoza ne može da radi bez adekvatno konfigurisanog predtretmana koji najčešće podrazumeva mehaničku filtraciju i omekšivač vode, a neretko i opremu za tretman gvožđa ili organskih materija..