Ugradnja opreme za omekšavanje vode

Omekšivači vode najčešće se ugrađuju u posebnu prostoriju koja i inače služi za instalacije poput grejanja, vodovoda i sl. Omekšavanje vode se vrši u koloni sa jonoizmenjivačkom masom, a regeneracija mase se odvija pomoću rastvora kuhinjske solu NaCl koji se uvlači u kolonu kada za to dođe vreme.

Automatski upravljač koji se nalazi na vrhu kolone omekšivača usmerava kretanje vode u zavisnosti od potrebe. Omekšivači se ne ugrađuju u šaht, ispred kuće, u prostorije koje zimi mogu da zalede, odnosno u proetorije koje imaju previsoku temperaturu.

Omekšivači vode najčešće se postavljaju na"ulaz" vode u objekat, iza vodomera a ispred svih potrošača. Manji omekšivači namenjeni samo jednoj prostoriji ili jednom uređaju postavljaju se tamo gde je najzgodnije.

 

Minimum zahteva za ugradnju

  • Za pravilnu montažu opreme za tretiranje vode neophodno je da na poziciji ugradnje postoji ODVOD VODE (sifon), zatim električni priključak 220V, i da je obezbeđen pristup cevima kojima voda dolazi do opreme odnosno odlazi do potrošača. Preporučuje se postavljanje BY-PASS ventila kao i ventila pre odnosno posle omekšivača. Ovo se preporučuje kao sigurnosna mera kojom se dotok vode u objekat odnosno na poziciju za potrošnju obezbeđuje u slučaju eventualnog zastoja u radu omekšivača.

Pripremne faze za ugradnju

  • Na lokaciji na kojoj oprema za omekšavanje vode treba da se pozicionira prvo treba izvršiti pregled i ustanoviti nekoliko važnih parametara. Osnovna stvar je da li se cevi na koje oprema treba da se montira vode ili ne, koji je prečnik cevi (1", 3/4...), i koji je pritisak u cevima. Po potrebi, ukoliko je pritisak prejak, treba ga regulisati prigušnim ventilom na MAX 4.5-5.0 BAR.

  • Neophodne pripremne radnje podrazumevaju izlazak na teren, sagledavanje tehničkih aspekata za ugradnju opreme za omekšavanje vode, izradu projekta i pripremu ponude, kao i dodatne radnje oko eventualnih prepravki na lokaciji koje bi omogućile ili eventualno pojednostavile proces ugradnje.

  • U većini slučajeva na lokaciji neophodno je izvršiti nekoliko operacija da bi oprema za omekšavanje vode mogla da se montira. Najčešće treba "preseći" dovodnu cev, ubaciti dva "T" komada sa BY-PASS ventilom i izvući dve linije na poziciju na koju uređaj treba da se postavi. Radi bržeg i jednostavnijeg završetka ove faze, HYDROLUX rezidentnom vodoinstalateru priprema grafički prikaz, šemu i pismene instrukcije za obavljanje ovog posla. U slučaju potrebe, komunikacija sa servisnom službom obavlja se u realnom vremenu putem SKYPE-a.

  • Pošto su sve pripremne radnje obavljene, servisna služba Hydrolux izvršava dostavu, montažu i puštanje u rad opreme. Na licu mesta se programira kontroler na osnovu parametara na likaciji, kao i izvršava provera sistema i obuka klijenta. U slučaju da kijent nije u mogućnosti da obezbedi rezidentnog vodoinstalatera, Hydrolux je osposobljen za sve vrste hardverskih zahvata na instalacijama do 3".

Related Projects