Prečišćavanje vode aktivnim ugljem 

preciscavanje vode, aktivni ugalj

Aktivni ugalj možemo koristiti kao jedini filter za vodu odnosno kao jedan "korak" u aplikacijama za hemijsku pripremu vode. Hlor u visokim koncentracijama izuzetno štetno deluje u proizvodnim procesima kao što su proizvodnja alkoholnih pića, sokova, hrane, neprihvatljiv je u aplikacijama sa membranom reverzne osmoze, često se pojavljuje u pogonima za tretman vode koji ne tolerišu njegovo prisustvo..

Glavna uloga aktivnog uglja je da apsorbuje hlor i slične hemikalije, kao i da delom zadržavaju sedimentne materije. Aktivni ugalj retko koristimo kao jedini filter. Granulirani (GAC) karbonski filter (poznatiji kao aktivni ugalj, iako nema nikakve veze sa ugljem) koristi se kao drugi, odnosno treći predfilter u sistemu za kućno prečišćavanje vode.

Kućni aparati za prečišćavanje vode sa osmotskom membranom dozvoljavaju servisni vek uloška maksimalno 6 meseci. Ukoliko se redovno ne menja, hlor prolazi do osmotske membrane i uništava je..

Kod tretmana vode filteri sa aktivnim ugljem koriste se kao dehlorinatori i kao dezodorizatori. Kao dehlorinatori oni uklanjaju hlor koji se u hlorisanoj vodi nalazi u višku, a vrlo je štetan po ljudsko zdravlje ili za pojedine tehnološke procese. Kao dezodorizatori koriste se za uklanjanje supstanci koje vodi daju neprijatne ukuse, mirise i boju. Aktivni ugalj takođe vezuje i određene teške metale, neke skoro u potpunosti, a neke sa određenom efikasnošću.Mehanička filtracija se uveliko koristi kao jedini način prečišćavanja vode u slučajevima kada za drugim tretmanima nema potrebe. Čest je primer ugradnje jednog ili više  BIG BLUE filtera na ulaz objekta, ili neka od Cintropur konfiguracija za mehaničko prečišćavanje vode.

 


filteri za vodu, aktivni ugalj

Aktivni ugalj u kućnim aplikacijama - kućni filteri za vodu

Jednokratni ulošci sa karbonskom ispunom

Karbonski filteri (bilo blok ili granulirani) koje koriste aparati prečišćavanje vode napravljeni su od visokokvalitetne karbonizovane kokosove ljuske. Standardne dimenzije uloška su od 10" x 2,5" 20"x2,5" ili BigBlue 10-20" svrstavaju ih u red idealnih komponenti za POU (point of use) filter za vodu kao samostalni filter ili deo konfiguracije.

Glavna uloga aktivnog uglja je da apsorbuje hlor i slične hemikalije, kao i da delom zadržavaju sedimentne materije. Aktivni ugalj retko koristimo kao jedini filter. Granulirani (GAC) karbonski filter (poznatiji kao aktivni ugalj, iako nema nikakve veze sa ugljem) koristi se kao drugi, odnosno treći predfilter u sistemu za kućno prečišćavanje vode.


Aktivni ugalj- Tretman vode - Hemijska priprema vode

Automatske kolone sa karbonskom ispunom

Aktivni ugalj se može koristiti i u kolonama koje imaju poseban upravljački ventil, slično kao kod omekšivača vode. Ovakvi karbonski filteri za vodu su velikog kapaciteta i velikog protoka, obično se koriste kao predtretman za reverznu osmozu velikog kapaciteta ili za uklanjanje rezidualnog hlora iz vode po procesu dezinfekcije. Samo dimenzionisanje kolone i izbor aktivnog uglja vrši se u okviru optimizacije opreme, u zavisnosti od zadatih parametara za aplikaciju i zagađenja vode na lokaciji.

Aktivni ugalj se koristi kod prečišćavanja vode kako bi se uklonio hlor, organska jedinjenja i materije koje vodi daju nepoželjne ukuse i mirise. Sa aktivnim ugljem je moguće filtrirati gotovo sve organske materije pa samim tim i rastvarače iz vazduha. Čak i neorganska jedinjenja kao što su sumpor i sumpor dioksid je moguće ukloniti sa aktivnim ugljem. Za tu primenu se ugalj specijalno impregnira sa raznim metalnim solima koje hemijski vežu molekule gasa.

Jacobi Aquasorb - tretman vode

AquaSorb aktivni ugalj je specijalno napravljen da odstrani organsku prljavštinu iz vode i da oživi njenu prirodnu čistoču. Primena uključuje gradsku preradu vode u cilju uklanjanja ukusa, mirisa i boje, prerade vode u proizvodnji pića, vrenja, proizvodnji poluprovodnika, preradu otpadne vode, postrojenja za pranje automobila, itd. AquaSorb aktivni ugalj proizvodi se iz uglja, kokosove ljuske i drveta pomoću parne aktivacije koristeći najnoviju tehnologiju.

Jacobi Ecosorb - tretman vazduha

Čistoća vazduha na našoj planeti je od vitalne važnosti za sve nas. EcoSorb aktivni ugljevi su razvijeni da odstrane otrovne organske kao i neorganske materije iz vazduha i gasa. EcoSorb aktivni ugljevi se koriste u raznim aplikacijama od filtera u kuhinjama do industrijskih aplikacija kao sto su recikliranje rastvarača i otklanjanje sumpora iz prirodnog gasa. Primena uključuje reciklažu rastvarača korištenih pri štampanju, proizvodnji viskoze i magnetnih traka, tretman vazduha na aerodromima, u filterima za cigarete, prečišćavanje vazduha u petrohemijskoj industiji, u filterima za ličnu zaštitu, pri proizvodnji prirodnog gasa i u procesima vrenja. EcoSorb aktivni ugalj se proizvodi od uglja i od kokosove ljuske, kao granule ili u obliku valjaka.

Jacobi Dioxsorb - praškasti ugalj

Rastuća populacija na svetu i odgovornost za životnu sredinu postavljaju sve veći pritisak na tradicionalne metode za odlaganje smeća. Spaljivanje je postalo najpriznatija tehnologija za rešavanje ovog problema i u razvijenom delu sveta danas postoji nekoliko postrojenja sa ovom tehnologijom. U zavisnosti od sastojaka u otpadu, dim može biti zagađen s dioksinima, živom i raznim teškim metalima. DioxSorb spektar praškastih aktivnih ugljena se specijalno razvio kako bi se otklonile ove opasne tvari. Primena uključuje domaća postrojenja, opasne gasove od sagorevanja i sagorevanje kliničkog otpada. DioxSorb aktivni ugljen se proizvodi od ugljena i od drveta.

Jacobi Addsorb - adsorpciju neorganskih gasova

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji impregnacije aktivnog uglja dobijaju se tipovi uglja sa višestruko poboljšanim performansama za adsorpciju neorganskih gasova. Najvažnije oblasti primene su adsorpcija kiselih gasova, žive i amonijaka iz laboratorija pa čak i nuklearnih centara. AddSorb serija rađena je na bazi visoko kvalitetnog uglja poreklom od ugljena i kokosove ljuske a distribuira se u vidu cilindričnih štapića ili granula u velikom opsegu dimenzija kao i optimalnog nivoa impregnacije za postizanje maksimalne adsorpcije.